• Υλικά Νανοτεχνολογιας για αδιαβροχοποίηση / προστασία / καθαρισμό / αποκατάσταση).
  • Επαλειφώμενα τσιμεντοειδή κονιάματα. (Isomat, Thoro, VimatecMacon).
  • Πολυουρεθανικά & ακρυλικά συστήματα  (Αlchimica, Isomat).
  • Ασφαλτόπανα , ασφαλτικά γαλακτώματα  & αυτοκόλλητες ασφαλτικές.
  • Ελαστικές μεμβράνες (ΕPDM, PVC) μεμβράνες στεγάνωσης κεραμοσκεπών.
  • Αποστραγγιστικές μεμβράνες , γεω-ύφασμα & φιλμ πολυαιθυλενίου (νάιλον).