• ΚΝΑUF Thermoprosopsis.
  • DOW Kelyfos.
  • JUB.
  • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος & εξωτερικών τοίχων με υλικά Νανοτεχνολογίας (surfapaint thermodry Elastomeric Roofpaint , surfapaint thermodry exterior). 
  • Επιλογές από μεγάλη γκάμα υλικών, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.