• Επισκευαστικά τσιμεντοειδή κονιάματα (Isomat, Thoro, Macon, Sintecno κ.α.).
  • Εποξειδικές ρητίνες &, ανθρακονήματα.
  • Ρητινενέσεις επισκευών & αγκυρώσεων.
  • Μαστίχες  αρμών ,  αφροί πολυουρεθάνης, σιλικόνες.
  • Διασταλτικά κονιάματα κοπής βράχων και σκυροδέματος.
  • Πρόσμικτα σκυροδέματος (ρευστοποιητές , στεγανωτικά μάζας , αντιπαγωτικά, επιταχυντες  και επιβραδυντές πήξης).