• Εξηλασμένη πολυστερίνη ( Roofmate , Shapemate , Wallmate ) της DΟW , για  στοιχεία από σκυρόδέμα (δοκοί,   κολώνες , δάπεδα, πυλωτές , δώματα , τοιχοποιία).
  • Εξηλασμένη πολυστερίνη X-energy DOW  με γραφίτη (προσφέρει καλύτερο  συντελεστή αγωγιμότητας λ ).
  • Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ) MONOPOLY & THERMOPLASTIKI.
  • Ορυκτοβάμβακας  Knauf insulation με Ecose technology.    
  • Πετροβάμβακας και υαλοβάμβακας Geolan.                   
  • Περλίτης , περλομπετόν ελαφρομπετόν , φελλός.
  • Έτοιμες για τοποθέτηση Θερμομονωτικές πλάκες Polytile της DOW για  δώματα.