• Ειδικά συστήματα προδιαγραφών Teknofoam.
  • Πετροβάμβακας , υαλοβάμβακας Geolan.
  • Ηχομονωτικό φύλλο δαπέδου  Εthafoam cellucushion.
  • Αντικραδασμικά συστήματα.
  • Ειδικές ψευδοροφές Knauf.